Clasaichean Gàidhlig Air-Loidhne/Gaelic Online Classes

Date: Tuesday, 1 October, 2019 - Tuesday, 5 November, 2019
Start Time: 10:30
End Time: 12:00
Location: eSgoil Online Class
Address:

Bidh clas ann aig e-Sgoil air-loidhne air madainn Dimàirt (10:30-12:00).

Son barrachd fiosrachaidh no airson soidhnigeadh an àirde, cuiribh fios dhan Learning Shop: clh@cne-siar.gov.uk / 01861 822 718 / 212 460 (taobh a-staigh CnES).

There will be an e-Sgoil  online class on Tuesday mornings (10:30-12:00).

For further information or to sign up, please contact The Learning Shop: clh@cne-siar.gov.uk / 01851 822 718 / int.212 460.

eSgoil Gaelic Online Class

Back to events