Ag Iasgach a’ Chuain Sgìth/Fishing the Minch

Date: Saturday, 5 October, 2019
Time: 13:30
Location: Museum & Tasglann nan Eilean
Address: Caisteal Leòdhais | Lews Castle Steòrnabhagh | Stornoway HS2 0XS

Fiathachadh | Invitation

Turas dhen taisbeanaidh agus òraid bho'n dealbhadair | Exhibition tour and talk by photographer David Gordon

Ag Iasgach a' Chuain Sgìth | Fishing the Minch

 

 Ag Iasgach a' Chuain Sgìth/Fishing the Minch

 

Disathairne 5 An Dàmhair | Sat 5 October

aig 1.30f | at 1.30pm

Museum & Tasglann nan Eilean

Caisteal Leòdhais | Lews Castle

Steòrnabhagh | Stornoway

HS2 0XS

Back to events